Témata

Interoperabilita - věda a vzdělávání

Okruhy

Uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě: